HumTek crash-kursus i programmering, forår 2009

Forelæser: Jan Midtgaard, jmid@ruc.dk
Tid: kl.13-17 (senest)
Sted: Plenum, 08-1, RUC (se kort her)

Forelæsninger

Mandag 9/3: Funktioner, udtryk, sætninger, data, og variable
'Structure 1', 'Shape 1', 'Data 1' og 'Math 1' fra bogen
Læs slides og 'Shape 1' (i bogen: s.23-35, i pdf'en: s.33-45)
slides inkl. opgaver
Onsdag 11/3: Logiske udtryk, betingede sætninger, løkker, tilfældige tal
'Control 1,2', 'Shape 2', 'Color 1', 'Math 4', 'Transform 1,2' og 'Structure 2' fra bogen
Læs slides og 'Color 1' (i bogen: s.85-93, i pdf'en: s.46-54)
slides inkl. opgaver
Mandag 16/3: Variable og virkefelter, blokke, egne funktioner, tekst-strenge og arrays
'Structure 3', 'Input 1', 'Image 1', 'Data 2', 'Typography 1' og 'Data 4' fra bogen
Læs slides, 'Using Processing' (i bogen: s.9-16, i pdf'en: s.24-31) og 'Input 1' (i bogen: s.205-215, i pdf'en: s.64-74)
slides inkl. opgaver

Undervisningsmateriale

Supplerende materiale og links

Processing eksempler: http://www.proximityofneeds.org, Dancing recursives, Wordscapes: typographic landscapes, R.E.M: Animal (musikvideo), ...

Valid HTML 4.01! Valid CSS!